Job Search Result | Jobs Công ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng

We found 6 job(s) match your search:

  • View:
  • |
Job Title Company Location Date Posted
Nhân Viên Vẽ Tranh Phim Hoạt Hình Công Ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng Ho Chi Minh 24-09-2014
Nhân Viên Diễn Hoạt Chuyển Động Trên 3D Max (Motion) Công Ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng Ho Chi Minh 24-09-2014
Nhân Viên Dựng Phim- Tô Màu Nhân Vật Phim Hoạt Hình Công Ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng Ho Chi Minh 24-09-2014
Nhân Viên Vẽ Background Phim Hoạt Hình Công Ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng Ho Chi Minh 24-09-2014
Nhân Viên Thiết Kế Model 3D MAX Công Ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng Ho Chi Minh 24-09-2014
Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng Ho Chi Minh 24-09-2014
Company Information
Company Name: Công ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng
Number of Employees: 10-24

Chuyên Thiết Kế game, Vẽ tranh phim hoạt hình Nhật Bản. Hiện tại, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên ở vị trí sau: