We found 1 job(s) match your search:

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH A&M Việt Nam - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

08-05-2015

Company Information

Công Ty TNHH A&M Việt Nam

Công Ty TNHH A&M Việt Nam

  • Number of Employees: 25-99
Là công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật, Châu Âu

Modify this job search