Job Search Result | Jobs Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh

We found 13 job(s) match your search:

  • View:
  • |
Job Title Company Location Date Posted
Kỹ Thuật Viên Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 15-12-2014
Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Ho Chi Minh 11-12-2014
Công Nhân Vận Hành, Sửa Chữa Điện / Cơ Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 08-12-2014
Kỹ Thuật Viên Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 08-12-2014
Kỹ Sư Lập Trình PLC Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 08-12-2014
Nhân Viên Vận Hành Trung Tâm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 08-12-2014
Kỹ Sư Công Nghệ Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 08-12-2014
Trưởng Ca Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 08-12-2014
Trưởng Ca Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 08-12-2014
Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 08-12-2014
Giám Đốc Xưởng Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Thanh Hoa 08-12-2014
Nhân Viên Kinh Doanh Bê Tông Chi Nhánh HCM Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Ho Chi Minh 10-11-2014
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bê Tông Chi Nhánh HCM Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Ho Chi Minh 10-11-2014
Company Information
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
Company Name: Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
Company Website: http://www.congthanhgroup.com
Number of Employees: 500-999
Tập Đoàn Công Thanh là một tập đoàn hoạt động trong lãnh vực Xi măng, Clinker, Bê tông, Vận tải, Nhiệt điện, Phân đạm, Resort, Hotel, Sân Gofl. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn nói chung và các Công ty thành viên nói riêng, chúng tôi cần tuyển bổ sung đội ngũ Cán bộ quản lý, Chuyên viên nghiệp vụ, nhân viên làm việc tại các vùng lân cận TP. HCM, Miền Bắc, Bắc Trung Bộ và các tỉnh Miền Tây, với mức lương thoả thuận và các chế độ đãi ngộ thoả đáng. Công ty chúng tôi cần tuyển một số vị trí sau: