We found 0 job(s) match your search:

We suggest that you:

  • Sign Up for Job Alerts
  • Refine your Current Search

Company Information

Company Name:
công ty cổ phần nông sản Phú Gia
Company Website:
www.nongsanthanhhoa.com.vn
Number of Employees:
100-499

Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia được thành lập trên cở sở được chia từ Công ty cổ phần Nông sản Thanh Hoa.

Địa chỉ: Lô D, khu Công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngành nghề: Chế biến và kinh doanh Nông sản.

Xuất nhập khẩu Nông sản.