Job Search Result | Jobs CN Cty CPTM Sao Bien tai Da Nang

We found 0 job(s) match your search:

Your search did not match any jobs.

We suggest that you:
  • Sign Up for Job Alerts
  • Refine your Current Search
Company Information
Company Name: CN Cty CPTM Sao Bien tai Da Nang
Company Website: www.saobienpharma.com
Number of Employees: 25-99
CN Cty CPTM Sao Biển tại Đà Nẵng, thuộc tổng Cty CPTM Sao Biển tại TPHCM. Cty chuyên kinh doanh phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng. Kích thích ăn ngon tăng cường hấp thụ cho trẻ em, và một số sản phẩm khác...